Unisystem gdańsk |

Wysyłanie e-maili

Wysyłanie e-maili

W

ysyłanie e-mail jest dziś wykorzystywane w wielu miejscach i sytuacjach. Okazuje się, że od czasu pojawienia się internetu komunikowanie za pomocą tak zwanej poczty elektronicznej stało się przełomowym odkryciem.

Do niedawna ludzie mogli komunikować się ze sobą wyłącznie za pomocą komunikacji bezpośredniej lub poprzez listy wysyłane pocztą tradycyjną. Dzięki internetowi odbiór oraz dialog są dzisiaj możliwe prawie natychmiast. Warto również zwrócić uwagę na to, że niedawno pojawiły się inne formy, dzięki którym możemy się w sieci komunikować. Mowa oczywiście o różnego rodzaju czatach internetowych czy komunikatorach. Bardzo popularne są dzisiaj również portale społecznościowe i to tam większość użytkowników sieci komunikuje się ze sobą na co dzień.

Poczta elektroniczna służy raczej przesyłaniu większej ilości informacji, dzięki niej można wysyłać sobie obrazy i dźwięki, a druga osoba nie musi być obecna przy komputerze w tej samej chwili (zazwyczaj przy komunikatorach, takich jak skype czy gg taka obecność jest bowiem wymagana).

Submit a Comment

You must be logged in to post a comment.